Když podnikáte, pak už z logicky věci tuto činnost děláte pro vlastní obživu. Potřebujete si vydělat peníze, mnohdy je to vaše hlavní a jediná činnost, které věnujete spoustu času, úsilí a mnohdy i nervů. Aby bylo podnikání úspěšné je důležité sledovat a kontrolovat své finance. Pečovat o ně tak, aby vám generovaly zisk. Jedině tak totiž dosáhnete toho, co jste si na začátku vytyčili. Jak na to?

V čem podnikat?

Na začátku celého podnikání je potřeba si připravit podnikatelský plán. V něm si definujete, proč vlastně podnikáte a je to i určité vodítko pro vaše investory. Ti totiž do vaší hlavy nevidí, potřebují to mít na papíře. I vám to ostatně bude dávat mnohem větší smysl. A odpovíte si i na základní otázky – s čím na trh přicházíte, co máte oproti konkurenci, jakou budete mít cílovou skupinu, za kolik budete vše prodávat a podobně.

Finanční plán

Bez toho se do podnikání vůbec nepouštějte. Není potřeba v tom hledat nic složitého a těžkého. Jednoduše sestavený finanční plán vám definuje, kolik vás podnikání do této doby stálo, kolik vás ještě bude stát a kdy se finance, které jste investovali vy nebo investoři, vrátí. Takový finanční plán je dobré aktualizovat podle situace – ne vždycky je vše tak, jak si naplánujete. Něco se prodraží, nepostupujete tak, jak jste očekávali a podobně.

Tok peněz

Anglicky cashflow vám jednoduše ukazuje, kolik peněz musíte zaplatit vy a kolik peněz bude zaplaceno vám. Je to vlastně přehled toho, jak se vašemu podnikání daří po finanční stránce. Jsou výdaje, které zaplatit musíte – mzdy, nájmy, energie, produkty a mnoho dalšího. Naopak v něm povedete v patrnosti, kdo musí naopak zaplatit vám za produkty nebo služby.

Rozvaha

Nastiňuje to, jaký majetek máte a kde jste na to zvali peníze. Patří sem například vlastní peníze, kde můžete zařadit vlastní kapitál, dary, výdělky. Nebo cizí peníze, kam se řadí půjčky, investice, úvěry, mzdy, které musíte vyplatit zaměstnancům, odvody státu a podobně.