Smysl pro pracovní morálku a finanční gramotnost je důležitou součástí každého života. Žít uvědoměle a především spravovat své finance správně může být pro někoho těžší. Ne každý má takovou průpravu co se financí týče. Základem je nejen peníze vydělat, řídit je, spravovat a je umět dál rozmnožovat, aby generovaly zisk a vám přinášely nové a nové možnosti. Snad každý člověk v životě má nebo měl minimálně jednu práci, protože ta generuje zisk. Možností, jak přijít k penězům je mnoho, ty základní se dělí na přibližně čtyři základní odvětví.

Zaměstnanec nebo podnikatel?

Abyste získali finance, musíte se podílet na nějaké práci, ať už svými vlastními silami, hlavou, financemi nebo nápadem. Vydělat si znamená, že budete zaměstnanci, tedy mezi vámi a firmou bude zaměstnanecký vztah. Chcete-li být více svobodní a rozhodovat do jisté míry o sobě, pak je pro vás dobrá volba podnikat, tedy být OSVČ. Můžete také něco vlastnit, v tomto případě nějakou firmu, patent nebo nápad, případně mít určitý podíl a z něj těžit a získávat finance. Máte-li finance, pak se můžete podílet také na investicích a být investorem, který z toho těží.

Aktivní a pasivní příjem

Příjmy můžeme dělit na dvě zásadní kategorie – pasivní a aktivní příjem. Ač se ten pasivní teprve učíme a není u nás tak běžný, svůj potenciál rozhodně má. Aktivní příjem je ten, který vytváříte a získáváte aktivní činností. Máte na něm lví podíl a musíte mu dát mnohdy více prostoru a svého času, jste při něm sami aktivní.

Pasivní příjem je ten, který se generuje, aniž byste vykonávali přímou činnost. Můžete zde zařadit například příjem z pronájmu, autorských práv, dividend nebo čehokoliv dalšího, na čem se přímo nemusíte podílet, ale přesto vám plyne pravidelný příjem.